काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीको क्रममा दुर्घटनामा परी अंगभंग भएका कामदारले नेपालबाट क्षतिपूर्ति लिन सक्ने भएका छन् । प्रवास तथा अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध केन्द्र (सेन्टर फर माइग्रेसन एन्ड इन्टरनेश्नल रिलेसन्स) ले सबैको सजिलो जानकारीका लागि युट्युबबाट जानकारी प्रदान गरेको छ । 

Published date : July 19, 2017

Published on : Baahrakhari

TO SUBSCRIBE

 4

     1500+

       25+

       15+

         30

Years

Legally

Supported

IEC

Materials 

Articles

Published

Scholarships

Given